Ahoj

Kupodivu je multigeneračný a multižánrový priestor pre hravé a tvorivé trávenie voľného času. Nájdeš tu útulné nerušivé prostredie, niečo príjemné na pitie, niečo malé pod zub, a hlavne pokoj od ruchu. Čítaj ďalej…
PHOTO © Anna Pavlova

Najbližsie udalosti

AKO A PREČO VZNIKOL PROJEKT KUPODIVU?

V decembri 2019 sme vytvorili multigeneračný a multižánrový komunitný priestor pre hravé a tvorivé trávenie voľného času. Do marca 2020 sme organizovali pravidelné podujatia pre verejnosť – swapy kníhhračiek a detského oblečenia, vernisáže (i detských umelcov), Tattoo Session, Language Exchange, psychologické stretnutia, workshop japonskej knižnej väzby, rozdávania filmových plagátov, ale najmä tematické herné akcie. Navštevovali nás všetky vekové skupiny – od najmenších detí až po seniorov. V priestore sa nachádzala galéria, herňa (spoločenské hry) a nealko bar.

Podujatia i nealko bar fungovali vďaka dobrovoľným príspevkom od návštevníkov.

Občianske združenie Kupodivu sme založili s víziou vytvoriť priestor, v ktorom sa dá príjemne a zmysluplne tráviť čas aj BEZ alkoholu či drog a budeme sa snažiť v tomto projekte pokračovať i v budúcnosti. 

Cieľom nášho OZ je podpora, organizovanie a podieľanie sa na organizovaní zmysluplného využívania voľného času širokej verejnosti (detí, rodín, ale i mladých či starších ľudí). Vytvorenie bezpečného prostredia a podporenie aktivít / podujatí (napr. vernisáže, koncerty, ale i ďalšie), ktoré sú v súčasnosti veľmi úzko späté s negatívnym vplyvom požívania alkoholu, užívania nelegálnych drog či fajčenia cigariet. V priestoroch občianskeho združenia platí zákaz požívania alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a zákaz fajčenia.

Tešíme sa na všetkých,
Kupodivu – Slávka, Boris, Sofia a Maťo