Dobrý dizajn

Dobrý dizajn je forma spolupráce s tímom Kupodivu určená pre občianske združenia, neziskovky a iné organizácie tretieho sektora.

V našom tíme máme skúsenosti s dizajnom, či už grafickým alebo priestorovým, s prácou so sociálnymi sieťami a nie je nám cudzí ani ideamaking. Radi sa podelíme o skúsenosti a vedomosti s inými neziskovými organizáciami, ktoré sa v týchto veciach nevyznajú a potrebujú pomoc – či už formou konzultácie alebo realizácie. Budeme sa snažiť riešenia nastaviť tak, aby ste s nimi jednoducho vedeli pokračovať aj bez nás.

Cieľom je podporiť organizácie tretieho sektora, ktoré robia dobré veci, ale často nemajú ľudí a rozpočet na dizajn a marketing, aby svoju činnosť zviditeľnili.

OZ Kupodivu funguje a realizuje svoje aktivity vďaka dobrovoľným príspevkom od podporovateľov. Z tohto dôvodu máte možnosť si sami určiť, koľko na danú službu prispejete – podľa Vašej finančnej situácie. Zvoľte si sumu, ktorú si môžete dovoliť a budete mať pritom dobrý pocit z prispievania. Vyššou sumou umožníte, že služba bude prístupná za nižšiu sumu i organizáciám s nižším rozpočtom, ktoré ju potrebujú.

Ak máte záujem o túto formu spolupráce, vyplňte krátky dotazník a budeme Vás kontaktovať.