Podpor nás

Ako nám viete pomôcť?

1. Darujte nám Vaše 2% z dane.

SOM ZAMESTNANEC

/ daňové priznanie mi robí zamestnávateľ

Zobraziť postup

 1. Do 15. 2. 2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Zamestnávateľ je povinný vystaviť pre účely poukázania 2% zaplatenej dane tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. V tomto Potvrdení nájdete dátum zaplatenia dane a vypočítate si nasledovné:
  – 2% z vašej zaplatenej dane – to je suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  – 3% z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali. Nezabudnite v novom tlačive zaškrtnúť políčko, že spĺňate podmienky na darovanie 3%.
 4. Vaše osobné údaje vpíšte spolu so sumou 2%/ 3% z daní do Vyhlásenia (tlačivo na poukázanie 2%/3%).
 5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, je potrebné, aby ste doručili (poštou alebo osobne) do 30. 4. 2021 na váš daňový úrad (podľa vášho bydliska).
 6. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. ĎAKUJEME 🙂

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE PRE ZAMESTNANCA

DAŇOVÉ PRIZNANIE SI ROBÍM SÁM

Zobraziť postup

 1. V rámci robenia si daňového priznania za rok 2020 si na strane č. 11 daňového formuláru (FO typ A alebo FO typ B) vypočítajte:
  – 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  – 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V tejto časti Daňového priznania uveďte naše údaje:
  IČO: 52748138
  Právna forma: občianske združenie  
  Obchodné meno/názov: Kupodivu, o. z.
  Ulica: Leškova
  Číslo: 3020/14    
  PSČ: 811 04  
  Obec: Bratislava – Staré Mesto
 3. Termín pre podanie daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok je 31. marec 2021. Väčšina klientov, podnikateľské subjekty, sú povinné s finančnou správou komunikovať elektronicky, pre ostatných je možné podať daňové priznanie na adresu daňového úradu v mieste Vášho bydliska.
 4. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 5. ĎAKUJEME 🙂

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu A

TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE pre FYZICKÚ OSOBU typu B

SOM PRÁVNICKÁ OSOBA

Zobraziť postup

Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,00 €.

 1. Na začiatok si vypočítajte vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať.
 2. vznikajúce rozdiely vo výške poukázaného % z dane:
  a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
  b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky).
 3. V sekcii pre asignáciu 2% v daňovom priznaní pre právnické osoby potrebujete uviesť naše nasledovné údaje: 
  IČO: 52748138
  Právna forma: občianske združenie  
  Obchodné meno/názov: Kupodivu, o. z.
  Ulica: Leškova
  Číslo: 3020/14    
  PSČ: 811 04  
  Obec: Bratislava – Staré Mesto
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite prostredníctvom elektronického systému do Vášho dátumu podania daňového priznania. Podľa aktuálnych nariadení Finančnej správy je termín podania daňového priznania a zaplatenie dane z príjmu za uplynulý rok 31. marec 2021.
 5. ĎAKUJEME 🙂

Elektronický formulár nájdete na tomto linku.

2. Dobrovoľným príspevkom formou finančného daru

Bankovým prevodom na náš účet: SK22 0200 0000 0042 3190 8858

3. Staňte sa naším dobrovoľníkom 🙂

Dotazník

Čo robíme?

Občianske združenie Kupodivu sme založili s víziou vytvoriť priestor, v ktorom sa dá príjemne a zmysluplne tráviť čas aj BEZ alkoholu či iných drog a radi by sme v tomto projekte pokračovali i s vašou pomocou naďalej.

Za necelé 3 mesiace (12. 12. 2019 až 8. 3. 2020) sa nám podarilo zorganizovať viac než 50 rôznorodých podujatí pre verejnosť (swapy kníh, hračiek a detského oblečenia, vernisáže – i detských umelcov, Tattoo Session, Language Exchange, psychologické stretnutia, workshop japonskej knižnej väzby, rozdávania filmových plagátov, ale najmä tematické herné akcie) s celkovou návštevnosťou viac ako 2000 ľudí. Navštevovali nás všetky vekové skupiny – od najmenších detí až po seniorov. Podporiť samozrejme môžete i inú organizáciu, my odporúčame napr. i tieto:

Podporiť môžete samozrejme i inú organizáciu, my odporúčame napr. tieto:

ĎAKUJEME ZA POMOC! AK MÁTE AKÉKOĽVEK OTÁZKY ALEBO VIETE O INEJ FORME POMOCI, KĽUDNE NÁS KONTAKTUJTE MAILOM NA: kupodivuoz@gmail.com